Over Zin in de Zorg

Zin in de Zorg helpt mensen, organisaties en instellingen optimaal in te spelen op huidige veranderingen in de zorg door (geaccrediteerde) trainingen op het gebied van klantbenadering, persoonlijke- en teameffectiviteit.

Zin in de Zorg is een ip1000339nitiatief van twee trainers met ruime ervaring in de medische wereld.

 

Goede  patiëntenzorg gaat in eerste instantie over medische kunde. En daarnaast zijn communicatie, samenwerken en professionaliteit belangrijke competenties.

Toch is er meestal in de opleiding of nascholing meer aandacht voor de medische kunde. Terwijl het effect hiervan wordt vergroot als je als arts of zorg professional ook je persoonlijkheid (communicatie, samenwerken en professionaliteit) optimaal inzet.

Om je persoonlijkheid of eigenlijk je persoonlijk leiderschap optimaal in te zetten, heb je inzicht nodig in je gedrag. Om zo te herkennen wat je doet en vervolgens disfunctioneel gedrag te kunnen doorbreken.

In onze geaccrediteerde nascholingen kun je werken aan het versterken van jouw persoonlijk leiderschap. Met als resultaat: je kwaliteiten en authenticiteit optimaal inzetten om zo te werken en leven vol passie.